LEGISLAȚIA NAȚIONALĂ ȘI INTERNAȚIONALĂ CARE INTERZICE OBLIGATIVITATEA UNUI ACT MEDICAL
septembrie 22, 2017
REFERENDUM PRIVIND REDEFINIREA FAMILIEI – 7 OCTOMBRIE 2018
septembrie 11, 2018

Luptând cu supra-sexualizarea copiilor

În luna iunie a anului 2016, Parlamentul European a adoptat o Rezoluție care îndeamnă statele membre ale Uniunii Europene să ia măsuri împotriva fenomenului supra-sexualizării copiilor.

Motivarea Rezoluției.

Supra-sexualizarea copilului este un fenomen larg răspândit în media, în campaniile de marketing, în programele de televiziune și prin produsele de consum. Prin percepțiile create la nivelul societății și prin propriile percepții, aceasta poate avea consecințe dramatice asupra stimei de sine, stării de bine, relațiilor și oportunităților egale ale copiilor și, în cele mai rele cazuri, poate acționa în detrimentul sănătății lor fizice și mentale.

Ansamblul Parlamentului European trebuie să își exprime îngrijorarea despre tendința crescândă de supra-sexualizare a copiilor și invită Statele Membre să întărească legislația și politicile relevante și să demareze studierea în profunzime și culegerea de date despre această problemă. Activitățile întreprinse de sectorul media și cel de advertising trebuie restricționate prin lege și supervizate de organisme specializate, în timp ce trebuie încurajată dezvoltarea de produse etice. Trebuie dezvoltate programe speciale pentru a-i educa pe copii acasă și la școală. Profesioniștii din domeniul îngrijirii copiilor și din educație trebuie formați în mod special, iar copiii înșiși trebuie împuterniciți pentru a dezvolta atitudini critice față de conținutul media și pentru a deveni rezilienți în fața presiunii colegilor, în special în ce privește împărtășirea imaginilor sexualizate.

 

Rezoluția Parlamentului European Nr. 2119 / 2016

 

Luptând cu supra-sexualizarea copiilor

1. Mass media, campaniile de marketing, programele de televiziune și produsele curente supra-sexualizează de obicei copilul, în special fetele, arătând imagini care portretizează femeia, bărbatul și în unele cazuri chiar copilul – ca obiecte sexuale. Accesul facil la un conținut nepotrivit, pornografic sau chiar ilegal pe Internet amenință inocența și intimitatea copilului.  Fenomenul de “sexting” (împărtășirea de imagini sexuale explicite prin intermediul telefoanelor mobile sau altor mijloace pe Internet) bântuie prin școlile din Europa, ducând deseori la traume psihice semnificative. Acestea sunt doar câteva exemple ale unei presiuni subtile și/sau fățișe cu care se confruntă copiii astăzi, într-un mediu supra-sexualizat.

 

2. Ansamblul Parlamentului este foarte îngrijorat de supra-sexualizarea copiilor, care are o influență semnificativă asupra percepției lor despre societate în întregul ei, ca și despre percepția de sine.  Supra-sexualizarea copilului poate avea un impact sever asupra stimei de sine, stării de bine, relațiilor, oportunităților egale și achizițiilor de cunoștințe și abilități în școli. În unele cazuri, poate conduce la violență sexuală și poate avea consecințe grave asupra sănătății lor fizice și mentale.

 

3. Sunt necesare acțiuni urgențe înainte ca aceste tendințe să devină și mai înglobate în mediul social și mai mulți copii să sufere consecințele dăunătoare. Autoritățile publice trebuie să dezvolte o legislație eficientă pentru a preveni supra-sexualizarea copilului, părinții și profesorii trebuie echipați pentru a răspândi mesaje coerente către copii, pentru a combate acest fenomen; sectoarele de media și advertising trebuie încurajate să-și schimbe abordările de marketing și să se abțină de la promovarea continuă a stereotipurilor de gen, iar restricțiile legale trebuie impuse dacă este nevoie.

 

4. În lumina celor de mai sus, Ansamblul Parlamentului cere Statelor membre să:

4.1. Strângă dovezi științifice, prin studii longitudinale, despre efectele supra-sexualizării copiilor și în mod particular, a fetelor. Aceasta trebuie să includă colectarea de date care să ajute la definirea unor măsuri legislative și politici, precum și efectuarea unei revizuiri a literaturii internaționale existente despre supra-sexualizarea copilului pentru a putea înțelege mai bine gravitatea fenomenului și nivelul curent de cunoaștere în cadrul comunității științifice;

4.2. Întreprindă acțiuni legislative pentru a pune limite descrierii nepotrivite, sexualizate a copilului în sectoarele de media și advertising, bazate printre altele, pe referințe la Convenția Consiliului Europei pentru Protecția Copilului împotriva exploatării și abuzului sexual (CETS No. 201, “Lanzarote Convention”) și liniilor directoare conținute în Recomandarea Comitetului Miniștrilor CM/Rec (2013)1 despre egalitatea de gen și media, respectând totodată dreptul la libertatea de expresie așa cum este garantat de Articolul 10 din Convenția Europeană despre Drepturile Omului (ETS No. 5);

4.3. Adopte politici și măsuri care au ca scop să informeze, să educe și să reamintească părinților despre pericolele cu care se confruntă copiii lor într-un mediu supra-sexualizat (și de asemenea să crească conștientizarea față de indicatorii de suferință și traume), și să echipeze părinții pentru a-și educa copiii asupra acestor probleme foarte sensibile, într-un mod constructiv;

4.4. Adopte politici care să dezvolte programe de educație despre relații și sex în contextul școlii și să furnizeze personalului educațional suportul pentru furnizarea unei astfel de educații, cu scopul de a informa copiii despre realitățile cu care se confruntă în fiecare zi în media, la școală și în alte contexte sociale și să-i protejeze de o atenție sexuală nedorită;

4.5. Furnizeze formare specifică profesioniștilor care sunt angajați în educarea și îngrijirea copiilor, împuternicindu-i să transmită mesaje constructive copiilor și să fie deschiși la un dialog bazat pe încredere cu ei;

4.6. Încurajeze organismele însărcinate cu supervizarea media și advertising-ului pentru a asigura protecția demnității umane, în particular drepturile copilului; acolo unde astfel de organisme nu există, să încurajeze crearea lor; și să se asigure că există mecanisme eficiente pentru a răspunde plângerilor;

4.7. Încurajeze sectoarele de media și advertising să protejeze demnitatea și inocența copiilor în producțiile lor, prin mecanisme de auto-reglare, coduri de proceduri interne și alte acțiuni voluntare, și să informeze deschis aceste sectoare despre impactul conținutului sexual asupra copilului;

4.8. Promoveze și susțină politici publice, agenții, strategii și instrumente care să aibă ca scop creșterea conștientizării copiilor și tinerilor asupra supra-sexualizării și să-i împuternicească pentru a rezista acestor tendințe, susținând abordări și structuri (cum sunt Centrele pentru Internetul sigur și Helpline) și să implice copiii în crearea de instrumente și mesaje;

4.9. Susțină educația pe care copiii o primesc de la părinții lor acasă, promovând programe pentru copiii care subliniază primejdiile unei societăți supra-sexualizată și acestea:

4.9.1. sunt furnizate acasă și în școli (primare și secundare), dar și prin rețelele sociale, într-o manieră potrivită vârstei;

4.9.2. includ informații despre respectul intimității și respectul față de alții;

4.9.3. împuternicesc copiii să dezvolte atitudini critice față de conținutul media și cresc reziliența copiilor față de presiunile colegilor, prin aceasta reducând consecințele dăunătoare ale imaginilor sexualizate.

 

Sursa: http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=22937&lang=en

 

Recommendation 2092 (2016)

 

Author(s): Parliamentary Assembly

Origin – Assembly debate on 21 June 2016 (22nd Sitting) (see Doc.14080, report of the Committee on Social Affairs, Health and Sustainable Development, rapporteur: Mr Valeriu Ghiletchi). Text adopted by the Assembly on 21 June 2016 (22nd Sitting).

1. Referring to its Resolution 2119 (2016) on fighting the over-sexualisation of children, the Parliamentary Assembly calls on the Committee of Ministers to ensure that the issue is addressed within the programme “Building a Europe for and with Children” and in particular the new Council of Europe Strategy for the Rights of the Child (2016-2021), as well as within the work programmes of other relevant Council of Europe bodies.

2. More specifically, the Assembly invites the Committee of Ministers to:

2.1. transmit the said resolution to the governments of member States;

2.2. invite the new Ad hoc Committee for the Rights of the Child (CAHENF) to take into account the recommendations presented in the said resolution, and to devise a specific activity aimed at fighting the over-sexualisation of children, as well as to support targeted activities carried out by other bodies of the Council of Europe in a transversal manner;

2.3. as regards the activities of other Council of Europe bodies:

2.3.1. ask the Gender Equality Commission (GEC) to draw up new standards specifically aimed at fighting the over-sexualisation of children;

2.3.2. ask the Steering Committee on Media and Information Society (CDMSI) to put a stronger emphasis on the protection of children, in the context of its activities on human rights for Internet users.

Alatura-te Aliantei!