OMS SI UNICEF: 6 ANI VARSTA COPIILOR DE LA CARE TREBUIE EDUCATI SEXUAL
aprilie 18, 2016
Scrisoare deschisa impotriva obligativitatii vaccinarii
octombrie 20, 2017

ARGUMENTE ÎMPOTRIVA OBLIGATIVITĂȚII VACCINĂRII

ARGUMENTE  BUGETARE  ÎMPOTRIVA OBLIGATIVITĂȚII VACCINĂRII

 

·         Proiectul de act normativ impus de Guvern are impact asupra bugetului general consolidat.

·         Proiectul legii vaccinării promovat de Guvern nu prevede niciun fel de responsabilitate financiară pentru producătorii de vaccinuri. Ministerul Sănătății nu poate dovedi că acele vaccinuri sunt sigure, iar producătorii nu își asumă responsabilitatea în privința compoziției și a efectelor adverse/reacțiilor adverse, decese care pot fi declanșate de vaccinuri.

·         Sunt binecunoscute în literatura medicală afecțiuni postvaccinale care sunt certificate de instanțe judecătorești și pentru care se obțin despăgubiri.

·          În proiectul de lege nu se prezintă constituirea unui fond de despăgubiri pentru victimele vaccinurilor (copii, adulți), din ce surse va fi constituit fondul, care este cuantumul despăgubirilor, cine îl stabilește și pe ce criterii, care sunt părțile care stabilesc despăgubirile, dacă sunt imparțiale și în afara oricărui conflict de interese. Un astfel de fond este necesar având în vedere experiența mondială în privința efectelor adverse/reacțiilor adverse, decese care pot fi declanșate de vaccinuri – spre exemplu, în SUA se plătesc dintr-un fond federal, înființat pentru despăgubiri ale victimelelor vaccinurilor, sume de peste 220.000.000 milioane de dolari numai într-un singur an (ex. 2016).

·         Prin impunerea obligativității vaccinării crește riscul apariției efectelor / reacțiilor secundare, deceselor pentru care se vor plăti despăgubiri.

·         Proiectul legii vaccinării promovat de Guvern prevede vaccinarea obligatorie a tuturor copiilor și adulților după o schemă ce va putea fi revizuită şi completată de orice nou guvern sau ministru, fără testări sau studii prealabile și fără o limitare a numărului de doze. În felul acesta se atentează la siguranța unui întreg sistem medical. Banii se vor direcţiona spre adulți sănătoși (care ar trebui să fie capabili de muncă) și spre copii sănătoși. O parte dintre adulții vaccinaţi pot deveni incapabili de muncă (pentru perioade mai scurte sau mai lungi), o parte dintre copii pot suferi reacții adverse sau chiar pot deveni asistați social (există numeroase cazuri și există mărturii ale părinţilor), punându-se astfel presiune  și pe bugetul protecției sociale.

         Guvernul dorește impunerea unui buget anual care să includă, firește, și banii pentru achiziţionarea vaccinurilor pentru toată populaţia, fără a arăta calculele care stau la baza bugetului și fără a preciza sursele din care se vor aduna acești bani.

 

    Este nevoie de răspunsuri la aceste întrebări:

– care este bugetul anual necesar achiziționării vaccinurilor ce vor deveni obligatorii prin acest proiect de lege ?

– care este bugetul anual necesar asigurării continuității lanțului de frig de la preluarea vaccinurilor de la producător și până la distribuirea acestora furnizorului de servicii medicale de vaccinare?

– care este bugetul anual necesar decontării serviciului de administrare a tuturor vaccinurilor de către furnizorii de servicii medicale de vaccinare ?

– care este bugetul anual necesar funcționării Grupului Tehnic de Coordonare a Activității de Vaccinare?

– care este bugetul anual necesar funcționării Comisiilor de vaccinare județene și a Municipiului București ?

– care este bugetul anual necesar pregătirii și desfășurării cursurilor pentru personalul medical al furnizorilor de servicii de vaccinare?

– care este bugetul anual necesar pentru realizarea studiilor de seroprevalență, sociologice și al campaniilor de informare ?

–  care este bugetul anual necesar pentru menținerea și înlocuirea camerelor frigorifice la nivelul depozitelor județene ?

–  care este bugetul necesar pentru administrarea și dezvoltarea Registrului Național de Vaccinare?

–  care este bugetul necesar pentru realizarea site-ului informativ  www.desprevaccin.ro

–  cum se finanțează activitatea de vaccinare din veniturile proprii/donații/sponsorizări, de la cine poate primi donații și sponsorizări Ministerul Sănătății,  din ce sunt constituite sursele de venituri proprii ale Ministerului Sănătății ?

În privința achiziționării vaccinurilor, proiectul de lege nu prevede o procedură de ofertare deschisă, transparentă, nediscriminatorie și necondiționată.

Guvernul dorește o exceptare de la prevederile legislației incidente în materia achizițiilor publice. Deci, Guvernul nu dorește ca tranzacția respectivă să fie conformă cu condițiile de piață.                       

  

ARGUMENTE  DE ORDIN SOCIAL  ÎMPOTRIVA OBLIGATIVITĂȚII VACCINĂRII

Discriminarea copiilor. Inducându-se falsa idee că un copil sănătos, dar nevaccinat, este periculos pentru comunitate, motiv pentru care i se interzice accesul în unitățile de învățământ, se introduce o falie de discriminare  dureroasă și inacceptabilă în societatea romanească. Un copil bolnav de HIV sau un copil care are hepatită B (boală care se transmite identic cu virusul HIV (prin sânge sau contact sexual) are dreptul de a frecventa școala, conform legislatiei actuale. Si atunci cum poate un copil sanatos, dar nevaccinat antihepatită B, să fie considerat un pericol pentru colectivitate și să i se refuze dreptul la educație?

Dictatura terorii. Legea propune un scenariu al unei Românii sub teroare: transformarea părinților care, din motive rezonabile, inclusiv din motive medicale, nu doresc sau refuză vaccinarea, în infractori; transformarea copiilor ai căror părinți, din motive întemeiate, inclusiv medicale, nu doresc sau refuză vaccinarea, în orfani preluați de Asistența Socială, sau în analfabeți, deoarece li se refuză accesul la educaţie; transformarea medicilor din Comisiile de vaccinare și a agenților sociali în Agenți de Represiune împotriva părinților care, din motive rezonabile, inclusiv medicale, nu doresc sau refuză vaccinarea. Această Românie este o Românie a urii, nu a dragostei și a solidărității și este de neacceptat!

Desfiinţarea libertăţii. Din punct de vedere juridic, Proiectul legii încalcă grav drepturi si libertăți fundamentale ale cetățenilor/părinților, drepturi și libertăți garantate de diverse acte normative naționale (Constituția României, legi organice) și convenții internaționale, obligând toți cetățenii României (copii si adulți) să fie vaccinați exclusiv în forma și cu procedura impusă de Minister.

Se încalcă: Dreptul la viață și la integritate fizică și psihică a persoanei, Dreptul la respectarea vieţii private, Dreptul de a nu fi supus unui act medical sau unei intervenţii medicale fără consimţământ, Principiul inviolabilităţii persoanei şi dreptul de a dispune de ea însăşi, Dreptul la educaţie, Dreptul copilului de a fi crescut în condiții care sa permită dezvoltarea sa fizica, mentală, spirituala, morală și socială, Dreptul la libertatea conștiinței şi libertatea religioasă, Dreptul pacientului la consimțământ informat, Drepturile parentale, Confidențialitatea prelucrării datelor personale medicale.

Incălcarea dreptului la educație. Interzicerea frecventării grădiniței sau școlii fără carnetul de vaccinări la zi sau calendarul de recuperare a vaccinărilor omise sau amânate reprezintă o încălcare flagrantă a dreptului fundamental al copilului la educație, drept protejat prin Constituția României.

 

ARGUMENTE  MEDICALE  ÎMPOTRIVA  OBLIGATIVITĂȚII  VACCINĂRII

1. VACCINURILE  SUNT  MEDICAMENTE

In România (ca peste tot în lume), vaccinurile sunt înregistrate la Agenția Natională a Medicamentului. Ca atare, ca orice medicament, trebuie prescrise după o consultație medicală efectuată de către un medic cu drept de liberă practică medicală. Fiecare vaccin este însoţit de un prospect în care sunt descrise reacții adverse posibile:

http://www.anm.ro/nomenclator/medicamente?dci=vaccin&page=15

Vaccinarea obligatorie ar însemna, în acest context, să administrezi un anumit medicament întregii populații, sănătoase și bolnave deopotrivă, fie că are nevoie, fie că nu.

2. VACCINURILE NU SUNT SIGURE (pot avea efecte nedorite asupra sănătății)

Prospectele vaccinurilor conţin enumerarea multiplelor reacții nedorite care pot apărea după administrare. Unele dintre acestea sunt boli invalidante permanente : paralizii, encefalopatii (afectări ale creierului), comă și chiar deces. Aceste efecte secundare nu apar la toate persoanele vaccinate, dar  la nivelul actual de cunoaștere medicală, nu avem metode să prevedem care persoane sunt vulnerabile și vor dezvolta efecte nedorite și care nu. Un astfel de produs nu poate fi adminstrat fără discernamant întregii populații.

3. VACCINURILE SUNT PRODUSE BIOLOGICE CARE CONȚIN MATERIAL GENETIC DE LA ALTE  SPECII (ANIMALE SAU EMBRION UMAN AVORTAT)

Pentru producția industrială a vaccinurilor, virusul vaccinal este cultivat (crescut) pe:

–  culturi de celule animale (virusul polio pe celule VERO conf. prospectului, adică celule de rinichi de maimuță, virusul rujeolic pe embrion de pui de gaină)

–  celule diploide umane, adica embrion uman avortat (vaccinul rubeolic din componența triplului vaccin rujeolă-oreion-rubeolă este cultivat pe celule MSC-5 conf. prospectului, ceea ce înseamnă celule pulmonare de embrion uman avortat).

Se știe că virusul are capacitatea de a îngloba ADN din celulele pe care este cultivat si de  a-l transporta apoi în interiorul organismului care primeste vaccinul. În acest fel, vaccinurile în general se constituie într-o cale de introducere de material genetic străin în corpul persoanelor vaccinate.

Este dovedit științific că materialul genetic străin introdus direct in corpul uman, poate să declanșeze la om oncogeneza (cancer) și boli autoimune (scleroza multiplă, lupus, psoriazis, autism).

4. VACCINURILE CONȚIN ADJUVANȚI CHIMICI TOXICI PENTRU OM

Conform prospectelor vaccinurilor, în compoziția acestora există săruri ale unor metale (hidroxid de aluminiu, fosfat de aluminiu, thimerosal – compus al mercurului).

Este dovedită științific toxicitatea acestor metale asupra creierului uman; există multe studii care ridică problema legăturii între autism, demența Alzheimer pe de o parte și mercur și aluminiu injectat în corpul uman pe de altă parte.

5. VACCINURILE NU AU EFICIENȚA CARE LI  S-A ATRIBUIT INIȚIAL

Deseori, în cadrul epidemiilor, o mare parte dintre persoanele care se îmbolnăvesc sunt persoane vaccinate conform schemei in vigoare, după cum o mare parte din cei care nu se îmbolnăvesc sunt nevaccinați pentru boala respectivă.

Mecanismele de actiune ale imunității umane sunt mult mai complexe decât s-a crezut și nu se reduc la producția de anticorpi măsurabili în laborator. Există multe alte mecanisme complexe de apărare a organismului, pe care oamenii de știință abia acum le descifrează.

6. PARADOXAL,VACCINURILE  POT  TRANSMITE  BOALA  PE  CARE  SE PRESUPUNE  CĂ  O  PREVIN

Se știe că persoanele vaccinate cu virus viu atenuat elimină virusul pe căi naturale timp de până la 30 zile după vaccinare și sunt practic contagioase în acest timp. Se știe, de exemplu, că poliomielita cu virus sălbatic a dispărut practic din România încă din anii 1980, dar continuă să circule poliomielita indusa de virusul din vaccin.

7.  EXISTA  MULTE  ALTE  METODE  DE  PREVENIRE  A  BOLILOR  CONTA-GIOASE, LIPSITE  DE  EFECTE  ADVERSE

Rezistența la boli este dată în primul rand de starea generala de sănătate a organismului. Sistemul imunitar este parte componentă a organismului.

Exista multe alte metode de prevenire a bolilor cu efecte pe termen lung: accesul la apa potabilă, la locuințe și toalete salubre, la hrană suficientă și de bună calitate, suplimentarea cu vitamine si minerale.

In concluzie, vaccinurile reprezinta un subiect controversat în întreaga lume  medicală.  Știinţa  care  este  în  spatele vaccinurilor  este departe de a fi completă. Ea își schimbă continuu conţinutul aducând noi informaţii care să întregească un tablou mult mai complex al imunităţii  decât s-a  crezut  până  acum.

In  acest context, vaccinarea  obligatorie a întregii populaţii  nu poate fi privită altfel decât ca un uriaș experiment ale cărui  efecte  se  vor vedea pe termen scurt și lung, deopotrivă,  și  de  care  veţi  fi  responsabili.

 

ARGUMENTE DE ORDIN UMANITAR ÎMPOTRIVA OBLIGATIVITĂȚII VACCINĂRII

Experiențe nefaste în urma vaccinurilor. Sunt printre noi părinți cărora le-au murit copiii vaccinați cu vaccinuri din schema de vaccinare existentă. De asemenea, sunt printre noi părinti cărora li s-au îmbolnăvit copiii în urma acestor vaccinuri.

Cunoaștem, din experiența mondială, un caz celebru în SUA, care a condus la un proces răsunător și care a fost urmat de cercetari amănunțite asupra toxicitătii vaccinurilor: unui copil i s-au administrat vaccinuri pentru 9 boli într-o zi. Vaccinarea a fost urmată de instalarea autismului. Copilul primise o doză de mercur de 41 de ori mai mare decât cea care, în mod obișnuit, poate afecta organismul !

In România, în 2016, au fost diagnosticați cu sindrom hemolitic-uremic 32 de copii cu vârsta sub 2 ani, copii care, conform raportului Corpului de control al Primului Ministru, au avut în comun doar faptul că au fost vaccinați cu vaccinul Hexaxim destinat pieței din Kazahstan! În anul 2012, peste 200 de nou-născuți au avut reacții severe la un vaccin BCG produs în Danemarca, reacții care au necesitat tratament antituberculos și intervenții chirurgicale, iar unii bebeluși au decedat. Și exemplele pot continua! Vă puteţi asuma responsabilitatea unor astfel de consecinţe? Asemenea tragedii nu trebuie să se mai întample niciodată !

Un vaccin nu este o aspirină ! Guvernul dorește să ne convingă și să vă convingă că vaccinurile sunt o soluție simplă și care nu pune probleme, pentru prevenirea anumitor boli. Lucrurile nu stau chiar așa. Profesorul Luc Montagnier, virusolog francez și laureat al Premiului Nobel pentru medicină in 2008, atrăgea atenția comunității medicale că vaccinurile sunt factor declanșator al autismului. El recomanda ca medicii să nu vaccineze pentru că așa spun recomandările oficiale, ci să țină cont de starea de sănătate.

Frecvenţa cazurilor de autism (afecţiune foarte rară în trecut), a crescut odata cu creșterea numărului de vaccinuri care se administrează conform schemelor oficiale.

 

Temeiurile  legale ale prezentului demers

 

OBLIGATIVITATEA VACCINĂRII  INCALCA URMATOARELE PREVEDERI LEGALE:

Constituția României

Art. 22 alin (1): “Dreptul la viață, precum și dreptul la integritate fizică și psihică ale persoanei sunt garantate.”

Art. 29 alin (1): “Libertatea gândirii și a opiniilor, precum și libertatea credințelor religioase nu pot fi îngrădite sub nicio formă.”

Art. 32 alin. (1): “Dreptul la învățătură este asigurat prin învățământul general obligatoriu, prin învățământul liceal și prin cel profesional, prin învățământul superior, precum si prin alte forme.”

Art. 34 alin. (1): “Dreptul la ocrotirea sănătății este garantat.”

Conventia de la Oviedo pentru protectia drepturilor omului si a demnitatii fiintei umane fata de aplicatiile biologiei si medicinei, ratificata de Romania prin Legea 17/2001

Art. 1 “Partile la conventie vor proteja demnitatea si identitatea tuturor fiintelor umane si vor garanta tuturor, fara discriminare, respectarea integritatii lor si a altor drepturi si libertati fundamentale referitoare la aplicarea biologiei si medicinei.”

Art. 2 ”Interesele si bunastarea fiintei umane vor prevala asupra intereselor singulare ale societatii sau ale stiintei”.

Art. 5 “O interventie in domeniul sanatatii poate fi facuta numai dupa ce persoana respectiva si-a dat consimtamantul in mod liber si in cunostinta de cauza. Acestei persoane trebuie mai intai sa i se furnizeze informatia corespunzatoare referitoare la scopul si natura interventiei, cat si la consecintele si riscurile acesteia.”

Art. 24 ”Persoana care a suferit vatamari nejustificate, rezultate dintr-o interventie, are dreptul la o compensatie echitabila, potrivit conditiilor si procedurilor prevazute de lege.”   Codul de deontologie medicala al Colegiului Medicilor din Romania

Art.1 ”Intreaga activitate profesionala a medicului este dedicata exclusiv apararii vietii, sanatatii si integritatii fizice si psihice a fiintei umane”.

Art. 2 “Actul profesional si intreaga activitate a medicului se vor exercita, respectiv desfasura fara niciun fel de discriminare, inclusiv in ceea ce priveste starea de sanatate sau sansele de vindecare ale pacientului”.

Art. 3 “In toate situațiile, actul profesional, în oricare forma sau modalitate s-ar desfasura, se va face cu respectarea stricta a demnitatii umane ca valoare fundamentala a corpului profesional”.

Art .4 “In toate deciziile cu caracter medical, medicul va trebui să se asigure ca interesul si binele fiintei umane prevaleaza interesului societatii ori al stiintei”.

Art. 5 “Medicul trebuie sa depună toate diligentele și sa se asigure ca decizia profesionala pe care o ia sau interventia cu caracter medical respecta normele si obligatiile profesionale si regulile de conduita specifice cazului respectiv”. ​

Art. 6 “Medicul este dator sa staruie si sa isi apere independenta profesionala, fiind interzisa orice determinare a actului medical ori a deciziei profesionale de ratiuni de rentabilitate economica sau de ordin administrativ”.

Art. 7 “Relația medicului cu pacientul va fi una exclusiv profesională și se va clădi pe respectul acestuia fata de demnitatea umana, pe intelegere și compasiune fata de suferinta”.

Codul Civil

Art. 61 alin (1): “Viata, sanatatea si integritatea fizica si psihica a oricarei persoane sunt garantate si ocrotite in mod egal de lege.”

Art. 64 alin (2): “Orice persoana are dreptul la integritatea sa fizica si psihica.”

Art. 487 “Parintii au dreptul si indatorirea de a creste copilul, ingrijind de sanatatea si dezvoltarea lui fizica, psihica si intelectuala,(…) potrivit propriilor lor convingeri, insusirilor si nevoilor copilului.”

Legea drepturilor pacientului nr. 46/2003

Art. 1 lit. (d) “Prin interventie medicala se intelege orice examinare, tratament sau alt act medical in scop de diagnostic preventiv, terapeutic ori de reabilitare”.

Art. 6 “Pacientul are dreptul de a fi informat asupra starii sale de sanatate, a interventiilor medicale propuse, a riscurilor potentiale ale fiecarei proceduri, a alternativelor existente la procedurile propuse, inclusiv asupra neefectuarii tratamentului si nerespectarii recomandarilor medicale, precum si cu privire la date despre diagnostic si prognostic”.

Art. 13 “Pacientul are dreptul sa refuze sau sa opreasca o interventie medicala, asumandu-si, in scris, raspunderea pentru decizia sa.”

Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

Art. 382 “Cu exceptia cazurilor de forta majora, de urgenta ori cand pacientul sau reprezentantii legali ori numiti ai acestuia sunt in imposibilitate de a-si exprima vointa sau consimtamantul, medicul actioneaza respectand vointa pacientului si dreptul acestuia de a refuza ori de a opri o interventie medicala”

Art. 660 (1) ”Pentru a fi supus la metode de prevenţie, diagnostic şi tratament, cu potenţial de risc pentru pacient, după explicarea lor de către medic, medic dentist, asistent medical/moaşă, conform prevederilor alin. (2) şi (3), pacientului i se solicită acordul scris.” (2) ”În obţinerea acordului scris al pacientului, medicul, medicul dentist, asistentul medical/moaşa sunt datori să prezinte pacientului informaţii la un nivel ştiinţific rezonabil pentru puterea de înţelegere a acestuia.” (3) ”Informaţiile trebuie să conţină: diagnosticul, natura şi scopul tratamentului, riscurile şi consecinţele tratamentului propus, alternativele viabile de tratament, riscurile şi consecinţele lor, prognosticul bolii fără aplicarea tratamentului.”

Art. 662 (1): ”Medicul curant, asistentul medical/moaşa răspund atunci când nu obţin consimţământul  informat al pacientului sau al reprezentanţilor legali ai acestuia, cu excepţia cazurilor în care pacientul este lipsit de discernământ, iar reprezentantul legal sau ruda cea mai apropiată nu poate fi contactat, datorită situaţiei de urgenţă.”

Legea nr. 1/2011 a educatiei nationale

Art. 2 alin (7): “In Romania invatamantul constituie o prioritate nationala”.

Art. 10 alin (1): “In Romania, invatamantul este serviciu de interes public…”

Ordonanta nr. 21/1992 privind protectia consumatorilor, republicata

Art. 1 alin (1) “Statul, prin mijloacele prevazute de lege, protejeaza cetatenii in calitatea lor de consumatori, asigurand cadrul necesar accesului neingradit la produse si servicii, informarii lor complete despre caracteristicile esentiale ale acestora, apararii si asigurarii drepturilor si intereselor legitime ale persoanelor fizice impotriva unor practici abuzive, participarii acestora la fundamentarea si luarea deciziilor ce ii intereseaza in calitate de consumatori.”

Declaratia Universala a Drepturilor Omului din 10 decembrie 1948

Art. 1 “Toate fiintele umane se nasc libere si egale in demnitate si in drepturi”.

Art. 3 “Orice fiinta umana are dreptul la viata, la libertate si la securitatea persoanei sale”.

Art. 18  Referitor la libertatea de gandire, de constiinta si de religie

Art. 19  Referitor la libertatea de opinie, libertatea de a primi si răspândi informatii

Art. 26 pct. 1 “Orice persoana are dreptul la invatatura. Invatamintul trebuie sa fie gratuit, cel putin in ceea ce priveste invatamintul elementar si general. Invatamintul tehnic si profesional trebuie sa fie la indemina tuturor, iar invatamintul superior trebuie sa fie de asemenea egal, accesibil tuturora, pe baza de merit”.

Conventia cu privire la drepturile copilului Adoptata de Adunarea Generala a ONU

Art. 3 alin 1: ”In toate actiunile care privesc copiii, intreprinse de institutiile de asistenta sociala publice sau private, de instantele judecatoresti, autoritatile administrative sau de organele legislative, interesele copilului vor prevala.”

Art. 3 alin 2: ”Statele parti se obliga sa asigure copilului protectia si ingrijirea necesare in vederea asigurarii bunastarii sale, tinand seama de drepturile si obligatiile parintilor sai, ale reprezentantilor sai legali sau ale altor persoane carora le-a fost incredintat in mod legal.”

Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale care prevede:

Obligatia de a respecta drepturile omului (Art. 1); Dreptul la viata (Art. 2); Dreptul la respectarea vietii private si de familie (Art. 8); Libertatea de gandire, de constiinta si de religie – Art. 9; Interzicerea discriminarii (Art. 14).

Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicata

Art. 7 alin 3  “Propunerile legislative, proiectele de legi si celelalte proiecte de acte normative vor fi insotite, in mod obligatoriu, de o evaluare preliminara a impactului noilor reglementari asupra drepturilor si libertatilor fundamentale ale omului.”

Alatura-te Aliantei!
x Logo: Shield Security
This Site Is Protected By
Shield Security