Modul în care se face educaţie pentru sănătate în şcoli lasă de dorit.
mai 15, 2016
SEPARATĂ DE MORALITATE, EDUCAŢIA SEXUALĂ ESTE O FORMĂ DE PORNOGRAFIE
mai 23, 2016

Criza morală actuală NU se rezolvă prin educarea sexuală a copiilor

MIRCEA PUȘCAȘU, MEDIC

Rezoluție privind propunerea de instituire a oricărei forme sau denumiri de educație sexuală asupra copiilor în România, punct de vedere depus de Bucovina Profundă la Ministerul Sănătății la dezbaterile cu societatea civilă din data de 1 aprilie 2016.
Considerăm că România trece printr-o criză morală profundă determinând simptome în toate aspectele vieții, de la viața privată și cea socială la administrarea statului, de la sistemul medical și cel educațional, la justiție, politică și problemele demografice. De aceea a încerca rezolvarea problemelor sectoriale fără a ține cont de valorile morale înseamnă a perpetua și adânci criza cauzală, înseamnă a trata simptome periferice în timp ce factorul etiologic este amplificat și maladia se adâncește.

Sarcinile la tinerele necăsătorite aflate sub vârsta de 18 ani semnalizează într-adevăr o problemă, dar aceasta este de sorginte morală, nu medicală. Această problemă poate fi ajutată printr-o educație bazată pe conceptul de familie, de căsătorie, pe sublinierea legăturii dintre sexualitate și procrere, pe responsabilitatea față de cei pe care îi iubești, pe sensurile firești ale vieții de familie și pregătirea pentru acestea, pe bucuria și fericirea de a avea copii, pe împlinirea iubirii între soț și soție.

Constituția României, Codul Civil și legile țării dau părinților drepturile firești. Conform acestora educația trebuie să țină cont de valorile părinților și de paradigma culturală a acestui neam. Având în vedere că peste 90% din români sunt creștini, sistemul de învățământ trebuie să respecte această stare de fapt și să asigure ca principiile morale creștine se regăsesc în educația oferită copiilor. (Desigur că cei de alte convingeri pot avea dreptul de a cere (doar pentru copii lor) educatori conformi cu convingerile lor.) Considerăm că instituțiile guvernamentale implicate in educație (ministere, inspectorate, școli) nu pot constitui foruri ce morale și nu pot purcede la o educație morală decât în coordonare cu o instituție eclesială cum ar fi Biserica Ortodoxă Română (87% din români sunt creștini ortodocși).

Amintim legiuitorilor că sexulitatea pre și extra maritală este împotiva moralei creștine, fiind împotriva oricărei morale religioase de oriunde, fiind considerată izvor de dezordine socială, boală, promiscuitate și nefericire în întreaga istorie a omenirii. Amintim legiuitorului că morala creștină consideră sexualitatea maritală indisolubil legată de procreere și de limitarea promiscuității sociale, orice ruptură intenționată între sexualitate – procreere și între sexualitate – căsătorie nu este doar imorală, ci este generatoare de nefericire, de grave tulburări sociale, generatoare de drame existențiale, de suferințe fizice, psihologice și spirituale. Orice propunere de educație sexuală explicită, de educație contraceptivă și abortivă constiuie în mod direct o încălcare a acestor principii.

În România activează de ani buni diverse asociații care au o marotă comună antiromânească și anticreștină, sunt împotriva icoanelor în școli, a orei de religie, a familiei și sunt pentru promovarea sexualității, a avortului și contracepției. Și mai au în comun finanțatori externi cu aceleași marote în agendă, dispuși să cheltuie sume de ordinul milioanelor de dolari pe an pentru a implementa la noi aceste politici. Aceste asociații, care s-ar putea considera că reprezintă o populație de sub 1% din cetățeni, au pretenția să impună agenda lor tuturor românilor, să fie educați românii cum vor ei și mai ales finanțatorii lor.

Obsesia educației sexuale și obsesia împotriva procreerii sunt integral contrare de interesele acestui popor. Educația înseamnă foarte mult păstrarea purității și cultivarea curăției sufletești și este de neadmis să permitem dăm pe mâna unora fără rușine educația intimă a copilașilor acestui popor de mare cumințenie. Vom depune toate eforturile de a trage la răspundere penală sau civilă pe cei ce se vor implica in activități educaționale efectuate pe copiii noștri, activități ce contravin concepțiilor noastre ca părinți, ce contravin Constituției și legilor țării , ce contravin bunurilor moravuri. Avem dreptul de a ne educa copiii după tradițiile bunului simț românesc și valorile nepieritoare ale acestui neam.

Mircea Pușcașu,

președinte Bucovina Profundă

Sursa: https://bucovinaprofunda.wordpress.com/2016/04/26/criza-morala-actuala-nu-se-rezolva-cu-educarea-sexuala-a-copiilor/

Alatura-te Aliantei!
x Logo: Shield Security
This Site Is Protected By
Shield Security