ASOCIAŢIA  ALIANŢA  PĂRINŢILOR

București, str. Av. Vasile Fuica nr. 29, apt. 7, sector 1

E-mail: contact@aliantaparintilor.ro

www.aliantaparintilor.ro                                                             

nr. ......../.....……                CERERE  DE  ADERARE

Subsemnatul/a__________________________________ născut/ă în______________,

în anul_________ luna____ ziua_____ domiciliat în localitatea____________________,

sector/judeţ___________________ strada ____________________________________,

nr._____ bloc______ ap______ de profesie______________ ocupaţia______________,

tel________________e-mail_______________________________________________
doresc abonare la buletinul online de stiri:  da   □   nu

solicit să ader ca membru susţinător / membru simpatizant la ASOCIAŢIA  ALIANŢA  PĂRINŢILOR.

Cunosc obligaţii care revin membrilor Asociaţiei şi mă oblig sa le respect:

  • să promovez, să reprezint şi să apăr interesele Asociaţiei;
  • să aplic deciziile luate de către Consiliul Director, utilizând cele mai bune mijloace aflate la dispoziţie;
  • să lucrez în echipa desemnată de Consiliul Director sau de catre reprezentantul local;
  • să nu desfăşor activităţi sau comunicări de natură să prejudicieze Asociaţia, acţiunile acesteia sau pe alţi membri.
  • să nu desfăşor activităţi, comunicări în numele Asociaţiei, fără aprobarea Consiliului Director;
  • să particip direct sau prin delegat la toate convocările la care sunt chemat;
  • să nu desfăşor activităţi, comunicări de natură politică la întâlnirile şi în proiectele Asociaţiei.

Semnatura                                                                                                           Data

 

Aprobat de Consiliul Director                                                                                    Preşedinte

_____________________________________________________________________

Datele tale personale, aşa cum sunt ele colectate mai sus, vor fi utilizate numai pentru scopul mentionat

si pentru a răspunde solicitărilor tale. Nu vom folosi datele în alte scopuri şi nu le vom transfera niciunui terţ.

Sunt de acord,     Nume  __________________      Semnătura  _____________

 

 

Salvati, completati, semnati si pentru prelucrare confidentiala date personale, apoi trimiteti la contact@aliantaparintilor.ro

 

Pentru contributii, cotizatii si sprijinul proiectelor noastre va rugam sa folositi contul in lei:

RO 11 BRMA 0999 1000 7639 2152
deschis la Banca Romaneasca, Suc Domenii, Bucuresti

Va rugam sa specificati: Pentru Alianta Parintilor din Romania